Úvodní stránka

Bezpečnost práce (BOZP) je souhrn opatření stanovených platnou legislativou a zaměstnavatelem, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v práci a chránit firemní majetek. Tato oblast vyplývá ze zákona pro každou společnost (s.r.o., a.s. ks.). Naším cílem firmy Extéria je ochránit zájmy zaměstnavatele v oblasti BOZP a PO.

 

Obsah povinností majitelů firem (zaměstnavatelů) pro oblast BOZP:

 • Musíte mít zpracovanou a aktualizovanou dokumentaci BOZP - Extéria zpracuje.
 • Musíte pravidelně provádět prověrky BOZP - Extéria provede.
 • Musíte provést kategorizaci prací - Extéria provede.
 • Musíte mít vypracovaný registr rizik - Extéria vypracuje.
 • Musíte zajistit pracovně lékařské prohlídky - Extéria zajistí.
 • Musíte zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci pro každého zaměstnance - Extéria zajistí.
 • Musíte pravidelně školit své zaměstnance na problematiku BOZP - Extéria zaškolí
 • Nového zaměstnance musíte seznámit s právními předpisy - Extéria seznámí.
 • Musíte evidovat a hlásit pracovní úrazy - Extéria zaeviduje, nahlásí.
 • Musíte neustále vyhledávat nebezpečné faktory  - Extéria najde.
 • Musíte zajistit, aby zaměstnanec nevykonával zakázané práce - Extéria zajistí.
 • Musíte mít doklady o dodržování technických a bezpečnostních podmínek - Extéria zařídí.
 • Musíte zajistit osobní ochranné pracovní prostředky – Extéria zajistí.
 • Musíte mít seznam zakázaných prací pro ženy a mladistvé - Extéria vypracuje.

 

Obsah povinností majitelů firem (zaměstnavatelů) v oblasti PO:

 • Musíte svou činnost zařadit do kategorie požárního nebezpečí - Extéria zařídí.
 • Musíte si vést a pravidelně aktualizovat dokumentaci požární ochrany - Extéria provede.
 • Musíte vést Požární knihu  - Extéria zařídí.
 • Musíte mít vypracované poplachové směrnice - Extéria vypracuje.
 • Musíte provádět preventivní požární prohlídky - Extéria provede.
 • Musíte mít přehled a revize prostředků požární ochrany - Extéria zařídí.

Naše společnost EXTÉRIA Vám na základě smlouvy zajistí kompletní outsourcing služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, který pokryje veškeré zákonné požadavky a vy se můžete věnovat své podnikatelské činnosti.

Extéria s.r.o.
Hradní 27/37
710 00 Ostrava
telefon: +420 596 732 543
e-mail: recepce@exteria.cz
web: www.exteria.cz